โครงสร้างการจัดการ
อินโดรามา เวนเจอร์สมีความภูมิใจในทีมผู้บริหารที่มีความเข้มแข็งและมากด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการ ผลงานที่ผ่านมาในการทำให้บริษัทเติบโตจนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกในระยะเวลาสั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีถึงความสามารถของทีมผู้บริหาร นอกเหนือจากทีมผู้บริหารเหล่านี้ โรงงานแต่ละแห่งยังมีทีมบริหารการผลิตที่ดีที่สุด ส่งผลให้เราสามารถลงทุนในหลายโครงการบนพื้นฐานของต้นทุนและผลประโยชน์ที่ดีที่สุด
หมายเหตุ: ณ เดือน สิงหาคม 2559