ภาพรวมบริษัท
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลกและเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ระดับโลก

จากยอดขายทั่วโลกทำให้เห็นได้ว่ามีการเจริญเติบโตอย่างสูงทั้งทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของเราจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และของใช้ส่วนตัว, ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ สิ่งทอ และ การอุตสาหกรรม

อินโดรามา เวนเจอร์ส เห็นความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานอย่างแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย อันได้แก่ กลุ่มลูกค้า, พนักงาน, สิ่งแวดล้อม, นักลงทุน, หุ้นส่วนทางธุรกิจ และในชุมชนต่างๆ และรวมถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี ความสำเร็จของเรามาจากพนักงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีจำนวนมากกว่า 14,000 คนและการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของบริษัทที่ถูกกำหนดขึ้นโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ของเรา

ความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อลูกค้า,การนำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูง,การให้ความสำคัญกับการลงทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพและเช่นเดียวกับความเป็นจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้าหลักของผู้บริโภคในอันดับต้นๆ ทำให้ อินโดรามา เวนเจอร์เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการค้าในสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน
ตัวเลขที่สำคัญ
รายได้: 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ1
พนักงาน: 14,0002
โรงงาน: 703
1 รายได้รวม ปี 2559
2 จำนวนพนักงาน ณ เดือน เมษายน 2559
3 นับแยกจำนวนสำหรับโรงงานที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
คลิก เพื่อดูที่ตั้งโรงงานทั่วโลก
ตำแหน่งทางผู้นำ
  • อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ PET ที่ใหญ่ที่สุดของโลกและในรวมถึงภาคพื้นอเมริกา - ยุโรปด้วย
  • เราคือ ผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • อินโดรามา เวนเจอร์ส คือ ผู้ผลิตกรดกรดเทเรฟทาลิคบริสุทธิ์ (PTA) ระดับโลก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการผลิตโพลีเอสเตอร์
  • ผู้ผลิตกรดไอโซพาทาลิกชั้นนำของโลก กรดไอโซพาทาลิกเป็นสารเคมีเติมแต่งหลักที่ใช้ในการผลิต PET สำหรับบรรจุภัณฑ์
  • เราได้รับการยกย่องว่าให้เป็นผู้นำในการผลิตเส้นใยขนสัตว์ระดับโลก
เกี่ยวกับองค์กร
อินโดรามา เวนเจอร์ส มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และมีโรงงานอยู่ใน 24 ประเทศครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและแอฟริกา

ธุรกิจของอินโดรามา เวนเจอร์สประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Feedstock (วัตถุดิบ), PET และเส้นใย กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ประเภทโพลีเมอร์ เส้นใยและบรรจุภัณฑ์ ในการขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดภายในห่วงโซ่และการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสเกื้อหนุนทางธุรกิจ เป็นสาเหตุที่ทำให้อินโดรามา เวนเจอร์สขยายธุรกิจ PET และโพลีเอสเตอร์ในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยเป้าหมายการรวมตัวกันในแนวดิ่ง ทำให้บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจ PTA ด้วยการเข้าซื้อกิจการโรงงาน PTA 3 แห่งในปี 2008 และในปี 2012 บริษัทฯ ได้ขยายตัวต่อเนื่องในแนวดิ่งด้วยการเข้าสู่ธุรกิจ MEG

การขยายธุรกิจและการลงทุนในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ ยึดการสร้างมูลค่าจากขนาด การรวมตัว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ด้วยเป้าหมายที่มุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในวันนี้อินโดรามา เวนเจอร์สจัดอยู่ในผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรระดับโลกที่มีต้นทุนต่ำที่สุด