ภาพรวมบริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส คือบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่มีฐานการผลิต 76 แห่ง ใน 26 ประเทศ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 บริษัทนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นให้แก่ลูกค้าของเราในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โพลีเมอร์ และเส้นใยที่มีความหลากหลายและมีการบูรณาการ โดยลูกค้าของเราซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในหลากหลายตลาด อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และของใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของเราใกล้ชิดกับชีวิตผู้ใช้สินค้านับล้านคนทั่วโลก ขวดน้ำจำนวน 1 ใน 5 ขวด ทำจากเม็ดพลาสติกของเรา ผ้าอ้อมเด็กระดับพรีเมียมจำนวน 1 ใน 2 และ ถุงลมนิรภัยจำนวน 1 ใน 4 ที่ใช้ทั่วโลกทำจากเส้นใยของเรา

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรามาจากการทำงานอย่างมุ่งมั่นของพนักงานจำนวนกว่า 15,000 คน ตามเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยผู้บริหารผู้มีประสบการณ์ เราผสมผสานความสามารถในการเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการนำการพัฒนาด้านความยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการทำธุรกิจและกลยุทธ์ของเรา เรามุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เรามีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด
ตัวเลขที่สำคัญ
รายได้: 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ1
พนักงาน: 15,0002
โรงงาน: 763
1 รายได้รวม ปี 2560
2 จำนวนพนักงาน ณ เดือน เมษายน 2560
3 นับแยกจำนวนสำหรับโรงงานที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
คลิก เพื่อดูที่ตั้งโรงงานทั่วโลก
ตำแหน่งทางผู้นำ
อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรม รายได้มากกว่าร้อยละ 70 ของบริษัทมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้นำในตลาดหลากหลายผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่คุณค่า:
 • ผู้ผลิต PET โพลีเมอร์ อันดับ 1 ของโลก
 • ผู้ผลิต PET โพลีเมอร์ อันดับ 1 ในทวีปอเมริกาเหนือ
 • ผู้ผลิต PET โพลิเมอร์ อันดับ 1 ในทวีปยุโรป
 • ผู้ผลิต PET รีไซเคิลอันดับ 1 ของโลก
 • ผู้ผลิตเส้นใยสั้นโพลีโอเลฟินและเส้นใยbicomponent อันดับ 1 ของโลก
 • ผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชนิดพิเศษอันดับ 1 ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
 • ผู้ผลิตเส้นด้ายแบบปลายเดี่ยวสำหรับยางรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงอันดับ 1 ของโลก
 • ผู้ผลิตเอทิลีนออกไซด์บริสุทธิ์ อันดับ 1 ในทวีปอเมริกาเหนือ
 • ผู้ผลิตเส้นด้าย พอลิเอไมด์ 6.6 สำหรับถุงลมนิรภัยอันดับ 2 ของโลก
 • ผู้ผลิตเส้นด้ายเรยอนสำหรับยางรถยนต์ อันดับ 2 ของโลก
 • ผู้ผลิตสิ่งทอโพลีเอสเตอร์สำหรับยางรถยนต์อันดับ 2 ในประเทศจีน
 • ผู้ผลิตสารตั้งต้น IPA อันดับ 2 ของโลก และเพียงผู้เดียวในทวีปยุโรป
เกี่ยวกับองค์กร
อินโดรามา เวนเจอร์ส มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และมีโรงงานอยู่ใน 25 ประเทศครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและแอฟริกา

ธุรกิจของอินโดรามา เวนเจอร์สประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Feedstock (วัตถุดิบ), PET และเส้นใย กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ประเภทโพลีเมอร์ เส้นใยและบรรจุภัณฑ์ ในการขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดภายในห่วงโซ่และการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสเกื้อหนุนทางธุรกิจ เป็นสาเหตุที่ทำให้อินโดรามา เวนเจอร์สขยายธุรกิจ PET และโพลีเอสเตอร์ในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยเป้าหมายการรวมตัวกันในแนวดิ่ง ทำให้บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจ PTA ด้วยการเข้าซื้อกิจการโรงงาน PTA 3 แห่งในปี 2008 และในปี 2012 บริษัทฯ ได้ขยายตัวต่อเนื่องในแนวดิ่งด้วยการเข้าสู่ธุรกิจ MEG

การขยายธุรกิจและการลงทุนในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ ยึดการสร้างมูลค่าจากขนาด การรวมตัว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ด้วยเป้าหมายที่มุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในวันนี้อินโดรามา เวนเจอร์สจัดอยู่ในผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรระดับโลกที่มีต้นทุนต่ำที่สุด