เส้นด้ายขนแกะ
WOOL PRODUCTS & MARKETS
เส้นด้ายขนแกะ คืออะไร

เส้นด้ายขนแกะ จะแตกต่างจากเส้นด้ายขนสัตว์ตรงที่รอยหยักตามธรรมชาติของเส้นใยขนแกะจะถูกกำจัดออกในกระบวนการของการปั่นด้าย เส้นด้ายขนแกะเป็นเส้นด้ายจากธรรมชาติ มีประโยชน์หลายอย่าง จึงถูกนำไปใช้งานได้หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราผลิตเส้นด้ายชนิดต่างๆมากกว่า 500 ชนิด เส้นด้ายของเรามีตั้งแต่เบอร์ 10 ถึง 125 Nm ซึ่งสามารถแบ่งตามการใช้งานได้เป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

เส้นด้ายทอ

มีทั้งเส้นด้ายเดี่ยว เส้นด้ายคู่ เส้นด้ายไม่ตีเกลียว เส้นด้ายเครป เส้นด้ายไซโร และเส้นด้ายขนแกะผสมกับไนลอน

เส้นด้ายยืด

เป็นเส้นด้ายขนแกะที่เพิ่มเส้นใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เส้นด้ายคอร์สปัน, เส้นด้ายดูโอสปัน, เส้นด้ายขนแกะผสมไนล่อน, เส้นด้ายอีซี่แคร์, เส้นด้ายประเภท Bright และ Clear

เส้นด้ายถัก

ประกอบด้วย เส้นด้ายขนแกะ100% และ/หรือ ผสมเส้นใยไนล่อน ไม่ว่าจะเป็นเส้นด้าย Total Easy Care (TEC) เส้นด้าย Basolan หรือ เส้นด้าย Super Wash Treated โดยเส้นด้ายเหล่านี้ ใช้ได้กับเครื่องถักผ้าแบบ Flat knit และ Circular knit ซึ่งสามารถใส่แว็กซ์หรือไม่ใส่แว็กซ์ก็ได้ โดยมีแบบแฮงค์, กรวยกระดาษหรือพลาสติก หรือหลอด PSDP

เส้นด้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย เส้นด้ายออแกนิก, เส้นด้าย Eco, เส้นด้ายที่ได้รับรองมาตรฐาน Oeko-Tex

เส้นด้ายคอมแพค (เส้นด้ายคุณภาพสูง)

มีทั้งเส้นด้ายธรรมดา เส้นด้ายเดี่ยว เส้นด้ายคู่ เส้นด้ายเกลียวมาก เส้นด้ายไซโร

เส้นด้ายชนิดพิเศษ

ประกอบด้วย เส้นด้ายขนแกะผสมโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (ทำให้น้ำหนักเบา) เส้นด้ายผสมขนแกะมันเงาสูง เส้นด้ายผสมขนแกะแคชเมียร์ เส้นด้ายผสมขนแกะทนไฟ เป็นต้น

  • เส้นด้ายข้างต้น เป็นเส้นด้ายมาตรฐานที่เราผลิต อย่างไรก็ตาม เราสามารถผลิตเส้นด้ายตามความต้องการของลูกค้า
  • เส้นด้ายของเรา สามารถกรอลงกรวยพลาสติกหรือกรวยกระดาษ ขนาด 4 องศา 20 ลิปดา , หลอด PSDP หรือกรวยกระดาษขนาด 3 องศา 30 ลิปดา
  • เส้นด้ายถัก นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เราสามารถกรอเป็นแฮงค์ ได้ด้วยเช่นกัน
  • น้ำหนักลูกด้ายมาตรฐานคือ 1.5 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับน้ำหนักของลูกด้ายตามความต้องการของลูกค้าได้
  • โดยปกติลูกด้ายของเราจะเป็นกรวยพลาสติก ขนาด 4 องศา 20 ลิปดา