เส้นด้ายขนแกะ
อินโดรามา เวนเจอร์สเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตเส้นด้ายขนแกะคุณภาพสูงระดับโลก

บริษัทผลิตเส้นด้ายชนิดต่างๆกว่า 500 ชนิด เหมาะสำหรับนำไปผลิตเป็นผ้าทอ ผ้าไม่ทอ เครื่องแต่งกาย วัสดุสิ่งทอ เป็นต้น เส้นด้ายของเราผลิตจากเส้นใยขนแกะพันธุ์เมอริโน 100% จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเส้นใยขนแกะที่มีคุณภาพดีที่สุด ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายขนแกะของอินโดรามา เวนเจอร์สมีความแข็งแกร่งในตลาดหลักและเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

อินโดรามา เวนเจอร์สเริ่มดำเนินกิจการผลิตเส้นด้ายจากขนสัตว์เมื่อปี 2537 โดยจัดตั้งบริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายจากขนสัตว์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และในปี 2538 บริษัทได้ก่อตั้งโรงงานท็อปเมคกิ้ง ภายใต้ชื่อ อินโดรามา เท็กซ์ไทล์ เพื่อการควบรวมในธุรกิจต้นน้ำ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ดียิ่งขึ้น ในปี 2537 ที่บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทมีแกนปั่น 12,000 แกน ปัจจุบันบริษัทมีแกนปั่นทั้งสิ้น 29,088 แกน สามารถผลิตเส้นด้าย 6,000 ตันต่อปี

ธุรกิจเส้นด้ายขนแกะของเรามุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มด้วยกลยุทธ์ต้นทุนต่ำและคุณภาพการผลิตสูงสุด โรงงานของเราใช้เครื่องจักรในการผลิตที่ดีและทันสมัยที่สุด บริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอย่างสมำ่เสมอ เพื่อรักษาความได้เปรียบในกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของบริษัท