โรงงานรีไซเคิล
Indorama Ventures EcoMex S DE RL
DE CV
จัดตั้งกิจการร่วมทุน ธันวาคม 2557

IVL Mexico และ M&M Polymers ร่วมจัดตั้งบริษัท Indorama Ventures EcoMex S DE RL DE CV ซึ่งเป็นกิจการรวมทุนในเดือนธันวาคม 2557

IVL EcoMex เป็นหนึ่งในโรงงานรีไซเคิล PET ในเม็กซิโก โดยมีโรงงานผลิตเกล็ดพลาสติกในเมืองซาโปปัน รัฐฮาลิสโก ประเทศเม็กซิโก โดย โรงงานคัดแยกขวดพลาสติก เริ่มดำเนินการในเดือน เมษายน 2554 และมีกำลังการผลิตเกล็ดพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้วจำนวน 12,000 ตันต่อปี โรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือจากประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และจีน

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงงานรีไซเคิล PET ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเม็กซิโก EcoMex มีเครือข่ายการจัดหาขวดที่กว้างขวาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน EcoMex ผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิลให้แก่โรงงานPETของ ไอวีเอล ในเม็กซิโก ที่ตั้งอยู่ในเมืองเกเรตาโร เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ภายใต้เครื่องหมายการค้า FuTuRePET®
ที่ตั้ง
ซาโปปัน รัฐฮาลิสโก ประเทศเม็กซิโก
ขนาด
พื้นที่ 46,538 ตรกม. & อาคาร 9,662 ตรกม.
กำลังการผลิต
12,000 ตัน ต่อปี
ผลิตภัณฑ์
เกล็ดพลาสติก rPET ที่ทำความสะอาดแล้ว
สอบถามข้อมูลทั่วไป

Indorama Ventures EcoMex S DE RL DE CV
Carretera Colotlan 6800 B Colonia: extramuros Zapopan, Jalisco, Mexico, 45200
โทรศัพท์: +52 (33) 1561 3732
E-mail: cpreciad.ecomex@mx.indorama.net