โรงงานรีไซเคิล
Indorama Polyester Industries Public Company Limited
บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลานาน โรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์สร้างโรงงานรีไซเคิล PET ขึ้นเป็นที่แรกในภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำของเสียมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลขวด PET เพื่อนำไปผลิตเส้นใย นอกจากนี้ โรงบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ได้ถึงร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่ใช้ภายในโรงงานอีกด้วย

ทั้งนี้ เรายังเน้นถึงกระบวนการการควบคุมและประกันคุณภาพในโรงงาน โดยมีการนำเครื่องจักรจากยุโรป และอุปกรณ์ OEM อื่น มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากโรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ นครปฐม ถูกนำมาใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ ผ้านันวูเว่น และผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม
ประเภท
โรงงานสร้างใหม่
ที่ตั้ง
นครปฐม ประเทศไทย
ปีที่เริ่มผลิต
2557
กำลังการผลิต
29,000 ตันต่อปี (ข้อมูลเมื่อสิงหาคม 2558)
เทคโนโลยี
Wellman
ผลิตภัณฑ์
เกล็ดพลาสติก PET, เม็ดพลาสติกPET เรซิน, เส้นใยรีไซเคิล
สอบถามข้อมูลทั่วไป

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
35/8 หมู่ 4, ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี้ จ.นครปฐม 73120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 34 222 191-2
โทรสาร: +66 34 324 169-70
E-mail: prapai.p@indorama.net