วัตถุดิบ PTA
อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ผลิต พีทีเอ ระดับโลก ด้วยความสามารถในการผลิต 2.3 ล้านตันต่อปี

ธุรกิจ พีทีเอ ของเรา ผลิตกรดเทเรฟธาลิคบริสุทธิ์ (พีทีเอ) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญสำหรับการผลิต พีอีที และ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ร้อยละ 50 ของพีทีเอที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้สำหรับการผลิตของเราเอง และส่วนที่เหลือได้ถูกส่งออกเพื่อจัดจำหน่ายไปยังลูกค้าของเราทั่วโลก

แนวทางในการสร้างธุรกิจพีทีเอของเราให้เติบโต คือ การเข้าซื้อกิจการที่มีคุณภาพและตรงตามเป้าหมายทางกลยุทธ์ และยังช่วยส่งเสริมทั้งธุรกิจพีอีที และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ อันเป็นธุรกิจปลายน้ำของเรา บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจการพีทีเอ เมื่อปี 2551 จากการเข้าซื้อกิจการพีทีเอ ของ อีสท์แมน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ อินโดรามา ปิโตรเคมี ในประเทศไทย และ การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมี ในประเทศไทย

เนื่องจากเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราเชื่อว่าการดำเนินงานเชิงรุกของเราจะส่งผลต่อการบูรณาการในแนวดิ่งขององค์กร อันจะส่งผลให้เรามีอัตราการผลิตสูง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านการใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน และการบริหารจัดการวัตถุดิบร่วมกัน