พลาสติก PET
อินโดรามา เวนเจอร์ส คือผู้ผลิตพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (พีอีที) ชั้นนำของโลก

PET เป็น เม็ดพลาสติกที่สำคัญชนิดหนึ่ง ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่เครื่องดื่ม อาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน หรือส่วนตัว เภสัชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย

นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จาก PET เช่น พลาสติกขึ้นรูปขวด (Preforms) ขวด และ ฝาปิด ให้แก่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผ่านโครงการร่วมทุนสำหรับการบรรจุน้ำอัดลมเอสในประเทศไทย

เราเริ่มดำเนินธุรกิจ PET ในปี 1995 พร้อมกับการก่อตั้งโรงงาน PET ในประเทศไทย กำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปี จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การควบรวมและเข้าซื้อกิจการอย่างมีกลยุทธ์ และการขยายธุรกิจ ทุกวันนี้เรามีโรงงานทั้งสิ้น 27 แห่งใน 16 ประเทศ มีกำลังการผลิต PET ประมาณ 4.4 ล้านตัน และหลังจากได้เริ่มกิจการ AlphaPet ที่เมือง Decatur สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเราเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดของโลก

ข้อมูลเมื่อ กันยายน 2559