EO/EG Products & MARKETS
เอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol) ผลิตจากเอทิลีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquid) หรือแนฟทาที่กลั่นมาจากน้ำมันดิบ ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ PET สารต้านการแข็งตัว ฟิล์มและเม็ดพลาสติกเอทิลีนออกไซด์บริสุทธิ์ (PEO) ถูกนำไปใช้งานผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านหลากหลายชนิด เช่น สบู่ ผงซักฟอก รวมถึงเคมีพิเศษและเคมีสำหรับอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันเบรค สารกำจัดวัชพืช ฉนวนโฟมยูรีเทนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ MEG ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตโพลีเมอร์ อย่างไรก็ตามในอเมริกาเหนือและยุโรป มีการนำ MEG ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต้านการแข็งตัว DEG และ TEG ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม โดยทั่วไป DEG นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตโพลีเอสเตอร์เรซิ่นชนิดไม่อิ่มตัว และ TEG จะถูกใช้โดยอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้กำจัดน้ำที่อยู่ในก๊าซธรรมชาติ

การนำ DEG ไปใช้งาน

  • โพลิออลโพลีเอสเตอร์
  • โพลีเอสเตอร์เรซินไม่อิ่มตัว
  • น้ำยาซักผ้าเหลวและซีเมนต์บด