สัญลักษณ์บริษัท
โลโก้ชื่อของอินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นรูปแบบอักษรที่เรียบง่าย แต่มั่นคง ซึ่งสื่อถึงรากฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงจุดยืนในระดับนานาชาติ สีตัวอักษรเป็นสีน้ำเงินอ่อนที่ดูร่วมสมัย ซึ่งสื่อถึงความสามารถในการปรับตัวและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯตระหนักดีถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ และพัฒนาอยู่ตลอดเวล

ตัวอักษรตัวแรกของชื่อบริษัทฯ "I" เด่นกว่าตัวอักษรอื่นๆ แสดงถึงตำแหน่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตชั้นนำระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ส่วนตัวอักษรอื่นๆ เป็นตัวเอียงและเอนไปทางขวา แสดงถึงความมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและแนวทางการดำเนินธุรกิจในเชิงรุก

ตัวอักษร "O" ที่อยู่ตรงกลางของโลโก้เแสดงถึงความมีพลังและและการก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งของบริษัทฯ ตัวอักษรสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความรักในธุรกิจ ในขณะที่สีเขียวสื่อถึงความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โดยรวมแล้ว โลโก้ใหม่ของบริษัทฯ นี้เป็นตัวแทนของค่านิยมที่บริษัทฯ ยึดถือ และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ และความยั่งยืน