วีดิโอ
รายปี:   2559 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554
แบรนด์แอมบาสเดอร์ของไอวีแอล
ดูต่อ |  Video file
To watch Opp Day videos, please click