คำถามที่พบบ่อย
นโยบายองค์กรของไอวีแอล
กลยุทธ์ขององค์กร
หลักเกณฑ์การลงทุน
การจัดหาเงินทุน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ
การเข้าซื้อและควบรวมกิจการ และการขยายกิจการที่มีอยู่เดิม
ผลกระทบทางการเงินจากกลยุทธ์การเติบโต
ผลการดำเนินงานในปี 2553
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน / ผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
ภาพรวมอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม
กำหนดจ่ายเงินปันผล