คำถามที่พบบ่อย
วอแรนต์ IVL-W1 และ IVL-W2
โครงสร้างของการออกวอแรนต์
วอแรนต์: ความจำเป็นต่อการเพิ่มทุน
วอแรนต์: ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิม