ราคาหุ้น
ราคาซื้อขายย้อนหลัง
Filter Dates: From
To
อินโดรามา เวนเจอร์ส (ชื่อย่อหลักทรัพย์: IVL,
ชื่อย่อใน Reuters: IVL.BK, ชื่อย่อใน Bloomberg: IVLTB)
เดือน
ราคาหุ้น
ปริมาณหุ้นรายเดือน
สูงสุด ต่ำสุด
มกราคม 2561
59.5 53.25 636,063,758
ธันวาคม 2560
54.25 48.5 433,884,081
พฤศจิกายน 2560
53 46.25 919,694,773
ตุลาคม 2560
46.5 42.25 378,891,462
กันยายน 2560
43.25 38.5 454,008,952
สิงหาคม 2560
40 36.5 336,662,918
กรกฎาคม 2560
38.5 36 295,997,067
มิถุนายน 2560
39.5 36.5 375,218,407
พฤษภาคม 2560
38.5 35.25 445,352,725
เมษายน 2560
37.5 34.75 271,818,836
มีนาคม 2560
35.75 33.25 419,381,108
กุมภาพันธ์ 2560
37.75 34.25 585,751,792
มกราคม 2560
37.25 33.5 822,824,307
ธันวาคม 2559
33.75 31.75 327,552,704
พฤศจิกายน 2559
33.75 29.25 998,440,270
ตุลาคม 2559
30.25 23 663,638,982
กันยายน 2559
32.25 27 768,019,011
สิงหาคม 2559
35.75 31.25 899,576,836
กรกฎาคม 2559
34.25 28.25 988,558,470
มิถุนายน 2559
33.7 28.25 1,152,731,160
พฤษภาคม 2559
34.25 26 1,051,193,057
เมษายน 2559
29.25 22.1 401,123,950
มีนาคม 2559
24.1 21 344,832,063
กุมภาพันธ์ 2559
22.7 19.8 262,166,351
มกราคม 2559
21.4 19.3 185,667,790
ธันวาคม 2558
23.7 20.2 137,828,762
พฤศจิกายน 2558
24.2 21.9 126,110,762
ตุลาคม 2558
22.25 22.3 220,543,000
กันยายน 2558
23.8 20.4 336,079,416
สิงหาคม 2558
27 19 433,151,440
กรกฎาคม 2558
27.5 24.7 132,120,734
มิถุนายน 2558
28.5 25 169,730,652
พฤษภาคม 2558
26.5 22.6 247,467,972
เมษายน 2558
27.5 24.6 173,364,034
มีนาคม 2558
26.75 23.4 175,740,767
กุมภาพันธ์ 2557
26.75 21.4 277,616,342
มกราคม 2558
21 18.8 132,010,411
ธันวาคม 2557
23.1 18.2 137,670,449
พฤศจิกายน 2557
23.9 21.5 120,746,099
ตุลาคม 2557
25.75 23.2 177,245,777
กันยายน 2557
28.75 25.25 186,541,146
สิงหาคม 2557
27.75 25.5 175,625,372
กรกฎาคม 2557
29.75 26 353,237,916
มิถุนายน 2557
28.25 24.6 468,397,142
พฤษภาคม 2557
26 23.3 548,602,296
เมษายน 2557
24 22.2 509,545,107
มีนาคม 2557
23.6 20.2 781,453,862
กุมภาพันธ์ 2557
22.4 19.9 230,178,864
มกราคม 2557
22.1 19 334,007,365
หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ จะทำการอัพเดทข้อมูลราคาซื้อขายย้อนหลังเป็นประจำทุกเดือน สำหรับข้อมูลราคาซื้อขายล่าสุด สามารถดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่