หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ช่องทางติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

75/102-103 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 661 6661
โทรสาร: +66 2 661 6664

ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +66 2 661 6661 ext. 680
อีเมล์: ir@indorama.net

วิกาซ จาลัน
โทรศัพท์: +66 2 661 6661 ext. 134
อีเมล์: ir@indorama.net