กิจกรรมนักลงทุน
2559
นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ ในจังหวัดระยอง เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น