ปฏิทินนักลงทุน

2561

วันที่
ประเภท
กิจกรรม
สถานที่
25 มกราคม 2561
Roadshow
J.P. Morgan’s Thailand Conference
โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
20 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลประกอบการ
ประจำปี 2560
 
22 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมนักวิเคราะห์
Annual Capital Market Day & Result full year 2017
Grand Ballroom, Grande Center Point Terminal 21
22 กุมภาพันธ์ 2561
SET Opportunity Day
ประจำปี 2560 (เวลา 10:10 -11:10 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
26-27 กุมภาพันธ์ 2561
Roadshow
NDR with DBS Securities
ประเทศสิงคโปร์์
28 กุมภาพันธ์ 2561
Roadshow
NDR with Macquarie Securities
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
26 เมษายน 2561
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
10 พฤษภาคม 2561
รายงานผลประกอบการ
Q1/2018
 
11 พฤษภาคม 2561
SET Opportunity Day
Q1/2018 (เวลา 10:10 -11:10 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
8 สิงหาคม 2561
รายงานผลประกอบการ
Q2/2018
 
9 สิงหาคม 2561
SET Opportunity Day
Q2/2018 (เวลา 10:10 -11:10 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
9 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลประกอบการ
Q3/2018
 
12 พฤศจิกายน 2561
SET Opportunity Day
Q3/2018 (เวลา 10:10 -11:10 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ

2560

วันที่
ประเภท
กิจกรรม
สถานที่
6 มกราคม 2560
Roadshow
DBS Pulse of Asia Conference
โรงแรมฟูลเลอร์ตัน ประเทศสิงคโปร์์
9-10 กุมภาพันธ์ 2560
Roadshow
J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
17 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่4 ปี2559 และประจำปี2559
 
20 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมนักวิเคราะห์
IVL Capital Markets Day ประจำไตรมาสที่4 ปี2559 และประจำปี2559
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
21 กุมภาพันธ์ 2560
SET Opportunity Day
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่4 ปี2559 และประจำปี2559 (ช่วงที่2 เวลา 10:10-11:10 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
22-23 กุมภาพันธ์ 2560
Roadshow
NDR with Nomura
ประเทศมาเลเซีย
6-7 มีนาคม 2560
Roadshow
NDR with Maybank Kim Eng Securities
กรุงเทพฯ
9 มีนาคม 2560
Roadshow
CLSA Asean Forum Conference
กรุงเทพฯ
20-21 มีนาคม 2560
Roadshow
NDR with Krungsri/MUFG
กรุงเทพฯ
27 มีนาคม 2560
Roadshow
Credit Suisse Hong Kong Conference
ประเทศฮ่องกง
24-28 เมษายน 2560
Roadshow
NDR with CIMB
ประเทศสหรัฐอเมริกา
26 เมษายน 2560
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
8 พฤษภาคม 2560
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่1 ปี2560
 
8 พฤษภาคม 2560
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่1 ปี2560
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
9 พฤษภาคม 2560
Roadshow
NDR with Bualuang Securities
กรุงเทพฯ
11 พฤษภาคม 2560
SET Opportunity Day
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่1 ปี2560 (ช่วงที่2 เวลา 10:10-11:10 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
23 พฤษภาคม 2560
การจ่ายเงินปันผล
"วันจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.36"
 
2 มิถุนายน 2560
IVL SET Opp Day – Foreign
"รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่1 ปี2560 (ช่วงที่2 เวลา 11:20-12:10 น.) (Conference call), สามารถร่วมการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.set.or.th/oppdayforeign"
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
18-21 กรกฎาคม 2560
Roadshow
NDR with Maybank Kim Eng Securities
สหราชอาณาจักร/ยุโรป
11 สิงหาคม 2560
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่2 ปี2560
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
11 สิงหาคม 2560
SET Opportunity Day
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่2 ปี2560 (ช่วงที่ 7 เวลา 16:30-17:45 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
23 สิงหาคม 2560
การจ่ายเงินปันผล
"วันประกาศจ่ายปันผล
เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.36"
 
6 กันยายน 2560
การจ่ายเงินปันผล
"วันจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.45"
19 กันยายน 2560
Roadshow
NDR with J.P. Morgan
ประเทศฮ่องกง
21-22 กันยายน 2560
Roadshow
Daiwa-Thanachart Thailand Corporate Day 2017 Tokyo
ประเทศญี่ปุ่น
25 กันยายน 2560
Roadshow
NDR with Phatra
กรุงเทพฯ
2-3 ตุลาคม 2560
Roadshow
NDR with Credit Suisse
นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
9 พฤศจิกายน 2560
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่3 ปี2560
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
10 พฤศจิกายน 2560
SET Opportunity Day
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่3 ปี2560 (ช่วงที่2 เวลา 10:10-11:10 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
15-16 พฤศจิกายน 2560
Roadshow
Morgan Stanley Sixteenth Annual Asia Pacific Summit
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ประเทศสิงคโปร์
23-24 พฤศจิกายน 2560
Roadshow
NDR with Krungsri Securities
กรุงเทพฯ
6 ธันวาคม 2560
Roadshow
Thai Conference BOAML/Phatra
BOAML Office ฮ่องกง

2559

วันที่
ประเภท
กิจกรรม
สถานที่
28 มกราคม 2559
อื่นๆ
IVL Capital Markets Day
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
29 มกราคม 2559
Roadshow
J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
15 กุมภาพันธ์ 2559
Roadshow
NDR with Phatra
กรุงเทพฯ
17 กุมภาพันธ์ 2559
Roadshow
NDR with Phatra
กรุงเทพฯ
19 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่4 ปี2558 และประจำปี2558
 
23 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่4 ปี2558 และประจำปี2558
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
24 กุมภาพันธ์ 2559
Roadshow
NDR with Phillip Securities
ประเทศสิงคโปร์
26 กุมภาพันธ์ 2559
SET Opportunity Day
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่4 ปี2558 และประจำปี2558 (เวลา 16:30 -17:45 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
8 มีนาคม 2559
Roadshow
SET Thai Corporate Day ปี2559
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
7 เมษายน 2559
Roadshow
Credit Suisse 19th Annual Asian Investment Conference
โรงแรมคอนราด ประเทศฮ่องกง
26 เมษายน 2559
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ห้องคริสตอลฮอล
3 พฤษภาคม 2559
การจ่ายเงินปันผล
"วันประกาศจ่ายปันผล
เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.24"
 
10 พฤษภาคม 2559
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่1 ปี2559
 
10 พฤษภาคม 2559
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่1 ปี2559
 
11 พฤษภาคม 2559
SET Opportunity Day
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่1 ปี2559 (ช่วงที่2 เวลา 10:10-11:10 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
12 พฤษภาคม 2559
Roadshow
NDR with UOB Securities
กรุงเทพฯ
17-20 พฤษภาคม 2559
Roadshow
NDR with CIMB
ประเทศสหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก, ชิคาโก / ซานดิเอโก / ซานฟรานซิสโก)
18 พฤษภาคม 2559
Roadshow
Asia Chemical & Refining Tour (Investors) with Phatra/BOAML
สิงคโปร์
23 พฤษภาคม 2559
การจ่ายเงินปันผล
"วันจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.24"
 
24 พฤษภาคม 2559
Roadshow
dbAccess Asia Conference ปี2559
มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประเทศสิงคโปร์
25 กรกฎาคม 2559
Roadshow
Thai Corparate Day with Bualuang Securities/Morgan Stanley
ฮ่องกง
10 สิงหาคม 2559
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่2 ปี2559
 
10 สิงหาคม 2559
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่2 ปี2559
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
11 สิงหาคม 2559
SET Opportunity Day
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่2 ปี2559 (ช่วงที่2 เวลา 10:10-11:10 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
22-23 สิงหาคม 2559
Roadshow
NDR with DBS Vickers
กรุงเทพฯ
24 สิงหาคม 2559
การจ่ายเงินปันผล
"วันประกาศจ่ายปันผล
เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.3"
 
25 สิงหาคม 2559
Roadshow
Thai Corporate Day by Maybank Kim Eng
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ฮ่องกง
1-2 กันยายน 2559
Roadshow
Thailand Focus ปี2559
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
7 กันยายน 2559
การจ่ายเงินปันผล
"วันจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.3"
 
6 ตุลาคม 2559
Roadshow
NDR with Capital Nomura
กรุงเทพฯ
10 พฤศจิกายน 2559
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่3 ปี2559
 
10 พฤศจิกายน 2559
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่3 ปี2559
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
11 พฤศจิกายน 2559
SET Opportunity Day
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่3 ปี2559 (ช่วงที่2 เวลา 10:10-11:10 น.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง603 กรุงเทพฯ
18 พฤศจิกายน 2559
Roadshow
Morgan Stanley Fifteenth Annual Asia Pacific Summit
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ประเทศสิงคโปร์
24-25 พฤศจิกายน 2559
Roadshow
NDR with Krungsri Securities
ประเทศญี่ปุ่น
2 ธันวาคม 2559
Roadshow
NDR with DB Tisco
กรุงเทพฯ

2558

วันที่
ประเภท
กิจกรรม
สถานที่
30 มกราคม 2558
อื่นๆ
IVL Capital Markets Day
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ
6 กุมภาพันธ์ 2558
Roadshow
J.P. Morgan's Thailand Conference 2015
โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ
10 กุมภาพันธ์ 2558
Roadshow
Macquarie and Ministry of Finance Thai Infrastructure and REIT conference
โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ
11 กุมภาพันธ์ 2558
Roadshow
NDR with CIMB Securities
กรุงเทพฯ
20 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่4 ปี2557 และประจำปี2557
 
23 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่4 ปี2557 และประจำปี2557
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
23 กุมภาพันธ์ 2558
SET Opportunity Day
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่4 ปี2557 และประจำปี2557
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
26 กุมภาพันธ์ 2558
Roadshow
NDR with Bualuang Securities (BLS)
กรุงเทพฯ
2 มีนาคม 2558
Roadshow
9th Daiwa Investment Conference - 2 days
โรงแรมเดอะ พริ๊นซ์ พาร์ค ทาวเวอร์ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
25 มีนาคม 2558
Roadshow
Credit Suisse 18th Annual Asian Investment Conference - 2 days
โรงแรมคอนราด ประเทศฮ่องกง
30 เมษายน 2558
การจ่ายเงินปันผล
"วันประกาศจ่ายปันผล
เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.19"
 
11 พฤษภาคม 2558
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่1 ปี2558
 
11 พฤษภาคม 2558
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่1 ปี2558
โรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ ประเทศไทย
13 พฤษภาคม 2558
SET Opportunity Day
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่1 ปี2558
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
19 พฤษภาคม 2558
Roadshow
Deutsche Bank- 6th dbAccess Asia Conference - 2 days
มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประเทศสิงคโปร์
22 พฤษภาคม 2558
การจ่ายเงินปันผล
วันจ่ายปันผล
เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.19
 
25 พฤษภาคม 2558
Roadshow
NDR with Kasikorn Securities- 2 days
กรุงเทพฯ
11 มิถุนายน 2558
Roadshow
CIMB Conference
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
3 กรกฎาคม 2558
Roadshow
DB Access Thailand Corporate Day
ประเทศฮ่องกง
13 กรกฎาคม 2558
Roadshow
Thailand Corporate Access Day with DBS Vickers Securities
ประเทศไทย
28 กรกฎาคม 2558
การประชุมนักลงทุน
ผลประกอบการครึ่งปีแรก
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์, กรุงเทพฯ
7 สิงหาคม 2558
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่2 ปี2558
 
7 สิงหาคม 2558
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่2 ปี2558
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
10 สิงหาคม 2558
SET Opportunity Day
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่2 ปี2558
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
20 สิงหาคม 2558
การจ่ายเงินปันผล
"วันประกาศจ่ายปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.24"
 
4 กันยายน 2558
การจ่ายเงินปันผล
วันจ่ายปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.24
 
2 ตุลาคม 2558
Roadshow
NDR with Bualuang Securities
ประเทศไทย
12 พฤศจิกายน 2558
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่3 ปี2558
 
12 พฤศจิกายน 2558
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่3 ปี2558
Grande Centre Point Terminal 21, Bangkok
12 พฤศจิกายน 2558
SET Opportunity Day
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่3 ปี2558
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
16-17 พฤศจิกายน 2558
Roadshow
Asia Energy, Chemicals and Utilities Conference 2015 with UBS
ประเทศฮ่องกง
18-19 พฤศจิกายน 2558
Roadshow
Morgan Stanley 14th Annual AP Summit - 2 days
ประเทศสิงคโปร์
23-25 พฤศจิกายน 2558
Roadshow
NDR with Krungsri Securities
ประเทศญี่ปุ่น
3 ธันวาคม 25558
Roadshow
Thailand Focus 2015
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

2557

วันที่
ประเภท
กิจกรรม
สถานที่
10 มกราคม 2557
อื่นๆ
IVL Capital Markets Day
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ
24 มกราคม 2557
Roadshow
Conference DBTisco
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น12, สาทร, กรุงเทพฯ
20 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่4 ปี2556 และประจำปี2556
 
20 กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่4 ปี2556 และประจำปี2556
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
24 กุมภาพันธ์ 2557
SET Opportunity Day
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่4 ปี2556 และประจำปี2556
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
5 มีนาคม 2557
Roadshow
ASEAN Stars Conference 2014 by Phatra BOAML-2 days
โรงแรมฟูลเลอร์ตัน ประเทศสิงคโปร์
17 มีนาคม 2557
Roadshow
NDR with CIMB Securities
ปารีส / แฟรงก์เฟิร์ต / ลอนดอน / มิลาน
24 มีนาคม 2557
Roadshow
Credit Suisse 17th Annual Asian Investment Conference - 2 days
โรมแรมคอนราด ประเทศฮ่องกง
22 เมษายน 2557
Roadshow
Phatra BOAML "Executive Day"
โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
6 พฤษภาคม 2557
การจ่ายเงินปันผล
วันประกาศจ่ายปันผล
เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.14
 
12 พฤษภาคม 2557
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่1 ปี2557
 
12 พฤษภาคม 2557
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่1 ปี2557
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
15 พฤษภาคม 2557
SET Opportunity Day
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่1 ปี2557
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
20 พฤษภาคม 2557
Roadshow
Deutsche Bank- 5th dbAccess Asia Conference - 2 days
มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประเทศสิงคโปร์
22 พฤษภาคม 2557
การจ่ายเงินปันผล
วันจ่ายปันผล
เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.14
 
2 มิถุนายน 2557
Roadshow
NDR with Phatra BOAML
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
3 มิถุนายน 2557
Roadshow
CalGEMS Conference -Phatra BOAML
ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
4 มิถุนายน 2557
Roadshow
NDR with Bualuang Securities (BLS)- 3 days
ประเทศสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก
24 มิถุนายน 2557
Site Visit
โครงการเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่1 ประจำปี2557
บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด, บริษัท เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด ลพบุรี ประเทศไทย
7 กรกฎาคม 2557
Roadshow
NDR with Bualuang Securities (BLS)
กรุงเทพฯ
16 กรกฎาคม 2557
Roadshow
NDR with DBS Vickers Securities - 2 days
ประเทศฮ่องกง
5 สิงหาคม 2557
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่2 ปี2557
 
6 สิงหาคม 2557
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่2 ปี2557
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
14 สิงหาคม 2557
SET Opportunity Day
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่2 ปี2557
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
20 สิงหาคม 2557
การจ่ายเงินปันผล
วันประกาศจ่ายปันผล
เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.19
 
25 สิงหาคม 2557
Roadshow
NDR with Macquarie Securities
กัวลาลัมเปอร์ ประเทสมาเลเซีย
26 สิงหาคม 2557
Roadshow
Macquarie Conference - 2 days
โรงแรมฟูลเลอร์ตัน ประเทศสิงคโปร์
28 สิงหาคม 2557
Roadshow
Thailand Focus 2014 Conference Phatra BOAML
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
9 กันยายน 2557
Site Visit
โครงการเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่2 ประจำปี2557
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน) จังหวัดระยอง ประเทศไทย
22 กันยายน 2557
Roadshow
NDR with DBS Vickers Securities - 5 days
ประเทศสหรัฐอเมริกา
25 กันยายน 2557
การจ่ายเงินปันผล
วันจ่ายปันผล
เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.19
 
13 ตุลาคม 2557
อื่นๆ
จัดสัมมนา “ทำความเข้าใจธุรกิจ IVL”
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
10 พฤศจิกายน 2557
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่3 ปี2557
 
10 พฤศจิกายน 2557
การประชุมนักวิเคราะห์
Analyst Meeting ประจำไตรมาสที่3 ปี2557
โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ประเทศไทย
11 พฤศจิกายน 2557
SET Opportunity Day
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่3 ปี2557
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
14 พฤศจิกายน 2557
Roadshow
Morgan Stanley 13th Annual AP Summit
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ประเทศสิงคโปร์
20 พฤศจิกายน 2557
Roadshow
CIMB 12th Annual Asia Pacific Leaders' Conference- 2 days
เมย์แฟร์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร