หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์แบบฟอร์ม 56-2 รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-2 รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2559
ขนาดไฟล์: 13968 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML


ไฟล์ PDF พร้อมวีดีโอแนบ
ขนาดไฟล์: 158044 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
รายงานประจำปี 2558
ขนาดไฟล์: 13779 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2557
ขนาดไฟล์: 7764 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2556
ขนาดไฟล์: 6516 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2555
ขนาดไฟล์: 6855 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2554
ขนาดไฟล์: 17929 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2553
ขนาดไฟล์: 5947 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2552
ขนาดไฟล์: 3684 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML