หน้าหลักร่วมงานกับเรา
อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งหาคนเก่งที่มีความสามารถในทุกสาขา เราตระหนักดีว่าคนเป็นทรัพยากรที่หลักที่สำคัญ จินตนาการ สติปัญญาและความอยากรู้จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของเรา และสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาด

สมัครงาน ติดต่อฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล (ทั่วโลก)
Mr. Anirudha Manerikar
โทร. 02-661-6661 ต่อ 528
anirudha.m@indorama.net

ฝ่ายบุคคล (ประเทศไทย)
Mr. Sutat Saejew
โทร. 02-661-6661 ต่อ 659
sutat.s@indorama.net

ฝ่ายบุคคล (ประเทศไทย)
Ms. Kanpitcha Thamuthok
โทร. 02-661-6661 ต่อ 382
kanpitcha.t@indorama.net

คลิ๊ก หากต้องการติดต่อฝ่ายบุคคลในประเทศของท่านโดยตรง

ตำแหน่งงานว่าง