สุขภาพ (สอดคล้องตามเป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)
เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มีส่วนด้เสียทั้งหมด รวมถึงพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและชุมชนโดยรอบ

ไอวีแอลตั้งเป้าในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนที่เราทำงานและอยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขอนามัยด้วยการเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Business KPIs)
ตัวชี้วัดทางสังคม (Social KPIs)
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย ( เนื่องจาก การลดจำนวนวันลาป่วย)
  • จำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
  • ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในเชิงบวกและการยอมรับจากสื่อและชุมชน
  • ข่าวและบทความในสื่อ
  • จำนวนหน่วยรถสุขภาพเคลื่อนที่ที่ให้บริการ
  • จำนวนสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานที่มอบให้
  • จำนวนคนในชุมชนที่เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ

โครงการสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในปี 2556 บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ให้บริการผ่าตัดฟรีสำหรับเด็กที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่และมีความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆ เรายังให้การสนับสนุนภารกิจนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมอบทุนช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลที่สามารถให้บริการการผ่าตัดแบบเต็มรูปแบบแต่ขาดทุนทรัพย์ที่จำเป็น นอกจากนี้ในปี 2559 คุณสุจิตรา โลเฮีย กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส และพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพนักงานที่สำนักงานใหญ่ได้ทำปลอกแขนเพื่อใช้หลังการผ่าตัดสำหรับเด็กซึ่งปลอกแขนนี้ช่วยป้องกันผู้ป่วยเด็กสัมผัสใบหน้าในช่วงเฝ้าระวังหลังการผ่าตัด

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆบริษัทในเครือจังหวัดระยองประเทศไทยจัดรถพยาบาลหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่คนในชุมชนหนองแฟบ (รูปซ้าย) และบริษัท Micro Polypet ที่ประเทศอินเดียได้มอบรถพยาบาลให้แก่ชุมชนใกล้เคียเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนในชุมชนนการไปโรงพยาบาล (รูปขวา)


บริษัทในเครือในประเทศสหัรัฐอเมริการะดมทุนเพื่อสนับสนุนองค์กร United Way อันเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านการยกระดับการศึกษา สุขภาพ และรายได้
บริษัท StarPet ได้มอบเงินทุนแก่ Habitat for Humanity ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในการสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย
พนักงาน 2 ท่านจากบริษัท Indorama Ventures Xylene and PTAจัดกิจกรรมการกุศลโดยจัดทำผ้าห่ม 25 ผืน สำหรับเด็กผู้ป่วยจากโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาล St. Jude ซึ่งเป็นสถานที่วิจัยและรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ตั้งอยู่ในเมือง Memphis รัฐ Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส สำนักงานใหญ่ บริจาคเงินแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม อีกทั้งมอบเส้นใยรีไซเคิลของบริษัทแก่กลุ่มเพื่อนช่วนเพื่อนเพื่อนำไปเย็บชุดชั้นในให้กับผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านม และพนักงานจิตอาสาได้ช่วยกันเเย็บชุดชั้นในเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านมอีกด้วย