ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
18 มิถุนายน 2560
ไอวีแอลสนับสนุนการฉลองวันโยคะสากล ประจำปี 2560 ในประเทศไทย...
อ่านต่อ
20 กุมภาพันธ์ 2560
คุณสุจิตรา โลเฮีย และพนักงานจิตอาสาบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน...
อ่านต่อ
9 กุมภาพันธ์ 2560
ไอวีแอล บริจาคผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติก แบรนด์อีโครามา ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา...
อ่านต่อ
9 มกราคม 2560
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย แสดงความขอบคุณ อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้การสนับสนุนโครงการ Bright Smiles & Happy Hearts Campaign...
อ่านต่อ
24 พฤศจิกายน 2559
อินโดรามา เวนเจอร์สสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์...
อ่านต่อ
8 พฤศจิกายน 2559
อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่...
อ่านต่อ
28 กรกฎาคม 2559
บริษัทในกลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศไทย 7 แห่ง ได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW Continuous Awards...
อ่านต่อ
22 มิถุนายน 2559
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ในการทำผ้าดามแขนสำหรับเด็ก“No No Arm Bands“ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เด็กพับงอแขนและสัมผัสใบหน้า และยังช่ว...
อ่านต่อ
5 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 พนักงานชมรมปั่นจักรยาน บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม “อุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ปั่นฉลองพ่อครองราชย์ครบ 70 ปี” จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อหารายได้สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรค...
อ่านต่อ
5 มิถุนายน 2559
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดหนองแฟบ อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ...
อ่านต่อ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 22 Next »